انواع اقامت گرجستان

انواع اقامت گرجستان

ابتدا لازم به ذکر است که اقامت با شهروندی تفاوت دارد که عبارت است از ؛ اقامت به شما اجازه میدهد چندین سال در خاک گرجستان زندگی کنید و از کلیه ی حقوق شهروند گرجستان بودن برخوردار باشید به جز حق رای و پاسپورت گرجی !
اما شهروندی ؛ اقامت همیشگی و دائم است که پاسپورت گرجی و حق رای نیز به شما اعطا میشود.

ادامه خواندن “انواع اقامت گرجستان”